top of page
Den här tjänsten är inte tillgänglig, kontakta oss för mer information.

Kontaktimprovisation

  • Meditationskyrkan Stora salen

Beskrivning av tjänsten

Hej! Jag är Anna. Jag kommer att leda en Contact Improvisation-klass i Meditationskyrkan. Vi kommer att utforska olika möjligheter att engagera oss i rörelse, rum och varandra. Jag bjuder in rörelseutövare och alla nyfikna att delta i denna klass, som kommer att bestå av rörelseinstruktioner, teknikprinciper, samarbetsarbete och utforskning av vår egen dans. Och en kort jam-session i slutet. Kontaktimprovisation är en improviserad dansform som utvecklades under 1970-talet i USA av Steve Paxton och andra dansare. Det är en dansform som fokuserar på kontakt, kommunikation och samspel mellan dansarna. I en kontaktimprovisation-dans rör sig dansarna genom att använda varandras tyngd och motstånd, genom beröring, genom att sätta tryck mot varandra och genom att byta på att leda och följa. Det finns ingen fördefinierad koreografi eller rörelsemönster, utan dansarna utforskar rörelserna i ögonblicket och anpassar sig till varandra. Kontaktimprovisation är en social dansform där dansarna skapar en gemenskap genom att lyssna på varandra och bygga på varandras idéer. Det är en fysiskt utmanande och rolig dansform som kan utforskas av dansare på alla nivåer. Hello! I am Anna. I will facilitate Contact Improvisation class in Meditationskyrkan. We will explore various possibilities of engaging with movement, space and each other. I invite movers and all curious ones to join this class, which will consist of movement instructions, technique principles partnering work and research our own dance. And shoooort Jam in the end. Contact improvisation is an improvised dance form that was developed during the 1970s in the United States by Steve Paxton and other dancers. It is a dance form that focuses on contact, communication, and interaction between dancers. In a contact improvisation dance, the dancers move by using each other's weight and resistance, through touch, by exerting pressure against each other, and by taking turns leading and following. There is no pre-defined choreography or movement pattern, but the dancers explore the movements in the moment and adapt to each other. Contact improvisation is a social dance form where dancers create a community by listening to each other and building on each other's ideas. It is a physically challenging and fun dance form that can be explored by dancers at all levels.


Kommande sessioner


Kontaktuppgifter

  • Brunnshusgatan 11A, Härnösand, Sweden

    0704827700

    johan@vileum.com

bottom of page