top of page

Workshopdag - Ecstatic Dance

  • Startar 3 juni
  • Meditationskyrkan Stora salen

Tillgängliga platser


Beskrivning av tjänsten

(English below) I Ecstatic Dans utforskar du rörelse och dans till ett DJ-set laddat med drömmande, vandrande, droppande och svängande rytmer. Vi startar med en gemensam inledning med fokus på att landa till våra hjärtslag och andetag. Därefter är dansgolvet fritt för dig att upptäcka! Blunda in i rymden, inspireras av andra, var i dig själv, upptäck dina andetag i rörelsen och stillheten. Utvidga din upplevelse av rummet, utforska och vila i din egna balans eller bara njut av dansen! I Ecstatic Dance finns några grundläggande riktlinjer: Inget dömande av andras rörelse eller kropp - dansa så som du vill och behöver Dansa helt i din egen bubbla, eller dansa med andra. Om du vill dansa med andra måste du först vara säker på att samtycke finns Respektera dina egna och andra människors behov och gränser Inget prat med varandra på dansgolvet Inga mobiltelefoner eller kameror på dansgolvet Inga droger eller alkohol Inga skor på dansgolvet (undantag görs förstås om så behövs) Ecstatic Dance leds av Emma Nord, som hållit i flertalet Ecstatic Dance på Meditationskyrkan ENGLISH Explore your movements in space within a DJ-set of embraced rhytms; dreaming, wandering, dripping, vibrating and floating sound for your mind. Ecstatic Dance starts with a warm up where we will give attention to our body and mind in relaxing positions. Then the dance floor is yours to discover! Close your eyes, get inspired by others, be in your own bubble, explore your breath in movement and stillness. Expand your experience of space, explore and rest in your own balance. Or just enjoy dancing! Ecstatic Dance guidelines: No judging of other peoples bodies or dance - dance and move as you wish Dance all by yourself, or with others. Active consent is key - if you want to dance with someone be sure the person actively agrees Respect your own and others needs No talking on the dance floor No phones or cameras on the dance floor No drugs or alcohol No shoes on the dance floor (if you need it, let us know) Ecstatic Dance is fascilitated by Emma Nord, who has held many Ecstatic Dance at Meditationskyrkan


Kommande sessioner


Kontaktuppgifter

  • Brunnshusgatan 11A, Härnösand, Sweden

    0704827700

    johan@vileum.com

bottom of page